Üroloji

Üroloji

Üroloji, kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organı hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

Alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip eden uzmanlarımız, en ileri teknoloji ve teknikleri hastalarımızın hizmetine sunmaktadır. Genel laparoskopik uygulamalar, iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan Green Light lazer tedavisi, böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan Flexible Üreterorenoskopi ve lazer sistemleri (RIRS: Retrograd İntrarenal Cerrahi) gibi az sayıda hastanede bulunan güncel teknolojiler ile bölgemize hizmet vermektedir.

Genel Üroloji Hastalıkları ve Tedavi yöntemleri

Üroonkoloji Hastalıklar

 • Mesane kanseri
 • Laparoskopik/Açık radikal sistektomi ve mesane TUR ameliyatları
 • Prostat kanseri
 • Laparoskopik/Açık radikal prostatektomi ameliyatları
 • Testis Tümörleri
 • İnguinal orşiektomi
 • Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu (RPLND)
 • Böbrek kanseri
 • Laparoskopik/Açık radikal nefrektomi
 • Laparoskopik/Açık parsiyel nefrektomi
 • Böbrek üstü bezi (Adrenal) tümörlerinin açık ve laparoskopik cerrahisi

Böbrek, Üreter ve Mesane Taşları (Çocuk ve Erişkinlerde)

 • RIRS- Retrograd İntrarenal Cerrahi (Fleksibl URS)
 • PNL- Perkütan Nefrolitotomi
 • Endoskopik Üreter Taşı Tedavisi- Lazer ile Taş Kırma
 • Endoskopik Mesane Taşı Cerrahisi

Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı İle İlgili Hastalıklar

 • Penil protez uygulamaları
 • Varikoselektomi (Mikrocerrahi)
 • Mikro-TESE/TESA (Testisten sperm elde etme)
 • Vazektomi (Kanalların bağlanması)
 • Testis Torsiyonu Cerrahisi (Testis kanlanmasının bozulması)

Kadın Ürolojisi ve Fonksiyonel Üroloji

İlaç ve cerrahi tedaviler (Askı ameliyatları)

 Çocuklarda Ürolojik Hastalıklar ve Tedavisi

 • Taş hastalıklarının endoskopik tedavisi
 • Sünnet
 • İnmemiş testis operasyonu (Orşiopeksi)
 • Hidrosel (Testiste sıvı birikmesi) ve fıtık onarımı
 • Hipospadias (İdrar deliğinin penisin altında olması)
 • U-P bileşke darlığı
 • Vezikoüreteral reflü (Mesaneden böbreğe idrar kaçağı)
 • Posterior üretral valv (Erkek bebekte mesane boşaltım zorluğu)
 • İdrar kaçırma-Gece ıslatmaları
 • Çocukluk çağı böbrek tümörleri (Wilm’s tümörü)

Bölüm Doktorları