Hasta Sorumlulukları

Bilgi Verme Sorumluluğu

Hastalarımız, bugüne kadar geçirilmiş hastalıklarla ilgili tıbbi öykü, mevcut şikâyetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler konusunda doğru ve tam bilgi verme, yapılacak işlemlerle ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmekle sorumludur.

Önerilere Uyma Sorumluluğu

Hastalarımız, ilke olarak, tedavisinden sorumlu doktorlar, hemşireler ve ilgili sağlık personeli tarafından önerilen tedaviye onay verdikten sonra geliştirilen plana uymaktan sorumludur.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu

Hastalarımız, tedaviyi reddetmeleri ya da doktorlarının talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

Tetkik ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

  • Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamalarında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir. Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, hastalarımız bunlarla ilgili sevk ya da resmi belgeleri zamanında sağlamakla sorumludur.
  • Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kendi sağlık sigortasından kurumundan alacağı belgeyi, tedavi devam ederken getirmekle sorumludur.
  • Ücretsiz tedavi hakkı olan hastalarımız, bu haklarını belgelerle kesinleştirme ve ücretsiz hasta bakma ölçütlerine uygunluğu belgelemekle sorumludur.

Kural ve Uygulamalara Uyma Sorumluluğu

Hastalarımız, bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirmekle sorumludur. Hastalarımız, belirlenen kural ve uygulamalara uyulmaması, yapılan uyarıların dinlenmemesi halinde, yetkili doktorun teklifi ve ilgili direktörün onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabileceklerini bilmelidir.

Saygı Gösterme Sorumluluğu

Hastalarımız, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almakla sorumludur. Hastalarımız, hastanemiz içinde, hastaları tehlikeye sokan ve rahatsız eden gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemiz kurallarına uyma sorumluluğunu göstermelidir.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hastalarımız, yetkili doktorun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Uygunsuz Olmayan İstekte Bulunmama Sorumluluğu

Hastalarımız, yetkili doktor tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemekle sorumludur.

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Zorunluluğu

Hastalarımız, ziyaretçilerini hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmekle sorumludur.

Tazmin Etme Sorumluluğu

Hastalarımız, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdikleri zarar ve ziyanı tazmin etmekle sorumludur.

“Bizler, daima sizin haklarınızın farkında olacak ve sorumluluklarımızı bilerek size hizmet vereceğiz. Sizlerden de sorumluluklarınızın farkında olarak bizlerden hizmet talep etmenizi rica ediyoruz.”