Hemşirelik Hizmetleri

Misyonumuz

Mesleki bilgi ve beceriye sahip, kurumun amaçları doğrultusunda hastalara en iyi bakımı sunan, hasta ve çalışanların haklarına saygı gösteren, etik değerleri koruyan, hemşirelik hizmetlerinde bağımsız rollerini profesyonel anlayışla yerine getiren, uluslararası kalite standartlarında hemşirelik bakımını sunmaktır.

Vizyonumuz

Çağdaş teknolojiyi takip eden, insana bütüncül yaklaşımı benimsemiş, değişime ve gelişime açık, uygulamalarda profesyonel ve bilimsel yöntemlerden vazgeçmeyen, bakımda kaliteden ödün vermeyen hemşirelik hizmetleri ile ulusal ve uluslararası platformda ilk tercih edilen olmaktır.

Hemşirelik Felsefemiz

Yeterli bilgi, beceri ile birlikte insanı sevmek, ona değer vermek ve kişiyi sadece hastalığı ile değil, bir bütün olarak ele almaktır. Bizim için her hasta, saygı, nezaket ve özenle davranılarak güvenli bir bakım alma hakkına sahiptir.

Hedeflerimiz

  • Hastalarımızın ihtiyaçlarını bireysel olarak karşılamak.
  • Hastalarımıza en uygun ve en doğru bakımı sunmak.
  • Hastalarımızın sağlığını bilimsel yollarla, ilgi ve şefkatle korumak.
  • Verilen bakımın kalitesini anlamlı ve zamanında değerlendirebilecek bir sistem kurarak, hasta bakımının kalitesini arttırmak.
  • Mesleki ve kişisel gelişim yoluyla çalışanın hastanede sunduğu hizmetten tatmin olmasını sağlamak.
  • Takım çalışması ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortam yaratmak.
  • Hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamada sağlık çalışanlarının ekibin diğer üyeleri ile sürekli bağlantı halinde olmasını, ekip çalışmasını teşvik etmek.
  • Sağlık Çalışanlarının eşit bilgi ve beceriye sahip olabilmesi için sürekli Hizmet içi eğitimler düzenlemek.