Saç Ekimi

Saç ekimi; saçlı derinin tepe ve ön kısımdaki bölgerde saçların dökülmesi, seyrekleşmesi sonucu oluşan açıklığının, dökülmemeye şifrelenmiş ense bölgesinden değişik yöntemlerle alınan saç köklerinin (Greft) açık bölgelere nakledilmesidir. Önceki yıllarda FUT (Folliculer Unit Transplantation) yöntemi ile yapılırken, son yılarda ve günümüzde FUE (Follikuler Unit Extraction) yöntemi ile yapılmaktadır. Saçın ekilecek alanın açıklığına bağlı olarak saç ekimi 4-8 saat kadar sürebilmektedir. Anestezi olarak ‘lokal anestezi yöntemi’ ile gerçekleştirilir. Sadece greft alınacak ense bölgesi ile ekim yapılacak bölgenin uyuşturulur. Bazen uyuşturma esnasında hastanın ağrı duymaması için kısa süreli bir sedasyon anstezisi de uygulanabilir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bu durum hastanın tercihine bırakılır.

FUT Yöntemi

Ense bölgesinden, en yoğun olan alandan cerrahi olarak saçlı bir deri şeridinin alınması ve büyüteç ile saç köklerinin tek tek ayrılması, böylece tekli veya çiftli saç greftlerinin ekim yapılacak bölgeye, açılan kanallara ekilmesi esasına dayanır. Ense bölgesinde, iki kulak arasında bir kesi ve ona bağlı iz olması, ayrıca yeterli saç kökünün elde edilememesi nedeni ile son yıllarda terkedilen bir yöntemdir.

FUE Yöntemi

Günümüzde kullanılan ve sürekli olarak teknolojik gelişmeler ışığında üretilen malzemeler açısından kendini geliştiren bir yöntemdir. Ense bölgesi dökülmeme özelliğine sahip bir bölge olması nedeni ile nakledilecek saçlar bu bölgeden ‘mikro motor’ cihazının yardımı ve kökleri ile birlikte alınır. Alınan bu saçlı yapılara greft adı verilir. Bu greftler ortalama iki kök ihtiva eder ama tek veya üç köklü olarak da alınabilmektedir. Bu yöntemin sonuçarı daha iyi olmakla birlikte, alma işlemi uzun sürdüğünden hasta için FUT yöntemine göre daha zahmetlidir. Ayrıca ense bölgesinin seyrek olması, saçların ince yapıda olması durumunda veya çok fazla saç alımının yapılması durumunda ensede seyreklik göze çarpar hale gelebilir.

Ameliyat Planlaması

Planlama yapılırken hastanın yaşı, dökülmenin devam edip etmediği, ekim yapılacak alanın genişliği, greft alınacak alanın sıklığı önem taşır. Saç ekiminin genellikle 24- 25 yaşından önce yapılmaması gerekir. Çünkü o yaşta saç ekimi yapılacak kadar açılma oluşması, birkaç yıl sonrasında daha fazla açılma olacağının bir işaretidir. Bireydeki saç dökülmesi hızlı bir şekilde devam ederken beklemekte yarar vardır. Çünkü hangi alanın daha fazla açılacağı ve nereye daha fazla ekim yapılması gerektiği önemlidir. Saç ekimi yaptıracak kişinin sonuçla ilgili kaygılarını gidermek ve yaklaşık olarak nasıl bir sonuç elde edileceği konusunda bilgilendirilmesi ise çok önemlidir. Zira günümüzde bu konu ile ilgili olarak birçok yerde ve internet ortamında çok fazla bilgi kirliliği vardır. Bu durum ise hastaları tedirgin etmekte ve beklentileri en üst düzeyde tutmalarına yol açmaktadır. Bununla beraber kaç kökün ekileceği konusu da bazen abartılmaktadır. Alınan greftlerin bir kısmı tek kök, bir kısmı 2 kök ve bir kısmı da 3 kök içermektedir. Ortalama her greft 2 kök olarak kabul edilir. Genelde yapılan ekimlerde ihtiyaca ve ensenin durumuna göre değişkenlik gösterecek şekilde 3000-5000 greft ekilebilmektedir. Bazen yeterli sıklığı elde edebilmek için 2 seans ekim yapmak da gerekebilir. Bu konuda hastanın bilgilendirilmesi oldukça önemlidir.


DHI (Direkt Hair Implant) 

Saç ekimi, hastanın saçının traş edilmeden ekim yapılmasıdır. Burda sadece alım yapılacak bölge traş edilir. Üst ve alt bölgeler traş edilmediği için alınan bölgenin kısmen uzun saçlarla kapatılması mümkündür. Bu yöntem implanter kalem kullanılarak yapılır. Özellikle seyrek saç bölgesine, var olan saçlara zarar vermeden, sosyal problemi olan insanlar ile kadınlarda uygulanması önem taşır. Ancak daha uzun sürmesi ve verimliliğinin daha az olması nedeni ile sadece özel durumlarda tercih edilmelidir.

Safir saç ekimi ise özellikle alınan köklerin kanallarının açılması için kullanılan bir yöntem olup deriyi daha az travmatize etmesi yönünden önemlidir.

Saç Ekiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Alınan greftlerin kurumasını ve zarar görmesini engelleyicek şekilde korunması

Ekim planlaması yapılırken kişinin saçlarının çıkış açısına dikkat ederek o yönde kanalların açılması ve ekimin yapılması

Planlama yapılırken özellikle ön çiziginin çizimi sırasında dümdüz bir çizginin olmamasına özen gösterilmelidir. Burada doğallığı ön planda tutmak önemlidir. Ayrıca kişinin yaşına göre de o sınırı belirlemek gerekir.

Ekim işlemi bittikten sonra kanamanın olmadığından emin olmak gerekir. En doğru şekilde pansuman yapılarak hasta uygun bir ortamda dinlenmeye alınır, reçetesi hazırlanır ve bazı tavsiyelerde bulunularak taburcu edilir. Kendisinin araba kullanmaması önemlidir. Yatış pozisyonu tarif edilir. Hasta, 2 veya 3 gün sonra kontrole çağrılır. İlk yıkama işlemi yapılır. Yine hastaya özellikle ekim yapılan alanın nemlendirilmesi için bazı tavsiyelerde bulunulur.

Saç ekiminden sonra bazı hassas kişilerde özellikle ön tarafa yapılan ekim işleminden sonra yüzde ve göz kapaklarında şişlikler (ödem) olabilir. Bunlar kısa zamanda geçmektedir. Bir hafta 10 gün içinde ekim yapılan alanda kabuklanmalar oluşur ve bunlar kendiliğinden dökülür. Ekilen saçlar 3-4 hafta içinde dökülebilir ancak 3 ay sonra tekrar çıkmaya başlar. Son şeklini ise 6 ay ile 1 yılda alır.

Ekim Yaplacak Hastada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Saç dökülmesine neden olan sistemik veya deri hastalığının olması bu işlem için engel teşkil eder.

Hastanın herhangi bir hastalığının varlığı, kullandığı ilaçlar önemlidir. Bunlardan en önemlileri kalp ilaçları ve kan sulandırıcı ilaçlardır. Böyle bir durumda doktoru ile görüşmesi ve bunları belli bir süreliğine bırakmakta sakınca olup olmadığının sorulması gerekir

 Ayrıca eğer tüketiyor ise sigara, alkol ve kafeinli içecekleri bırakması veya azaltması önerilir

Saç ekiminden sonra nadiren de olsa kanama, kıl köklerine bağlı dermid kistler, enfeksiyon ve ekilen saçların istenilen sıklıkta çıkmaması gibi durumlar yaşanabilir. Bunların ender görülebilecek komplikasyonlar olduğu unutulmamalıdır.