Kronik Böbrek Yetmezliği Ölümcül Olabilir

Kronik böbrek hastalığının son aşaması olan böbrek yetmezliği, böbreklerin işlevini sürdüremeyecek duruma gelmesi olarak tanımlanıyor. Genellikle ileri aşamalarda belirti veren bu hastalık ilk başlarda oldukça sinsi bir şekilde ilerlediğinden halk sağlığını tehdit eden hastalıklar arasında yer alıyor.

Böbrekler çalışmadığında elektrolitler ile atık sıvılar vücutta birikiyor ve bunların seviyesi yükseldikçe vücutta ölümcül sonuçlar doğurabilen sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Medline Adana Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Pınar Ergin, hayati tehlike yaratması nedeniyle tedavisi güç bir hastalık olan kronik böbrek yetmezliğinin ne kadar erken teşhis edilirse organ kayıpları ve yaşamsal riskin o derece azaltılmış olacağını söyleyerek uyarılarda bulunuyor.

Tüm dünyada yaygın olarak görülüyor

Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin işlevlerini yavaş yavaş kaybettiği uzun bir süreçtir. Hastalık, erken evrelerde özel bir belirti vermediği için farkındalığı görece olarak az olan hastalıklar grubunda yer alır. Oysa ki bu hastalık günümüzde tüm dünyada yaygın ve önemli bir halk sağlığı sorunu halini almıştır.

Tedavisi 3’e ayrılıyor

Hastalığın tanısı için birtakım tahliller ve ultrasonografiye başvurulur. Tanı konduktan sonra ayrıntılı testler ve gerek olursa böbrek biyopsisi ile hastalığa yol açan sebep saptanır. Ancak hastaların yaklaşık yüzde 13’ünde ise herhangi bir neden tespit edilememektedir.

Hemodiyaliz tedavisi: Hastanın kanının vücut dışına alınıp hemodiyaliz cihazında bulunan ve içinden özel bileşimli sıvı geçen filtreden geçirilip zehirli atıklardan ayrıldıktan sonra başka bir damardan hastaya geri verilme işlemidir.

Periton diyaliz tedavisi: Hemodiyalizdeki filtre görevini hastanın kendi karın zarı görür. Bu tedavi görece olarak böbreklerin henüz tüm fonksiyonunu yitirmemiş, önceden karın zarı bütünlüğünü bozacak herhangi bir ameliyat geçirmemiş hastalarda uygulanabilir.

Böbrek nakli: Kronik böbrek yetmezliğinde nakil, altın standart tedavidir ve en etkili yöntemdir. İlk tedavi seçeneği olarak başlanabileceği gibi, hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi başlandıktan sonra da uygulanabilir ve canlı vericiden veya kadavradan bağış yoluyla gerçekleştirilir.

Rutin kontroller ihmal edilmemeli

Yaşam kalitesini düşüren, aynı zamanda büyük mali yük getiren ve ölümcül olabilen kronik böbrek yetmezliği, sanılanın aksine toplumda oldukça sık görülüyor. Hipertansiyon, diyabet, kalp ve damar hastalığı olanlar, ailesinde kalıtsal kistik böbrek hastalığı veya böbrek taşı bulunanlar, obezite hastaları ve sigara kullananlar yüksek risk grubunda yer alıyorlar. Hastalar, rutin kontrollerini aksatmazlar ise sorun henüz klinik belirti vermeden fark edilebilir ve bu sayede de gerekli tedbirler alınabilir.

Bu belirtilere dikkat!

  • Halsizlik
  • İştahsızlık
  • Nefes darlığı
  • Mide bulantısı
  • Kan basıncı dengesizliği
  • Cilt renginde soluklaşma
  • Nefeste çürük elma kokusu
  • Bacaklarda ve göz kapaklarında ödem
  • İdrar miktarında azalma, idrar renginde değişiklik
  • Gece yattıktan ortalama 2 saat sonra idrar ihtiyacı ile uyanmak
26.05.2024

Web sitemizdeki içeriklerimiz kayıt tarihindeki bilimsel verilerle göre hazırlanmış olup bireyleri herhangi bir tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. Lütfen, tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemleriniz için mutlaka doktorunuza veya bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.